Miljøvakta AS tilbyr 24 timers miljørådgivnings tjeneste. Dette i tillegg til operativ miljøbistand med mobile renseanlegg og slamsugere.


Rambøll og Miljøvakta AS samarbeider med å gi problemeiere 24 timer miljøbistand.

Miljøvakta AS har 24 timers miljøvakt.Rambøll og Miljøvakta har gått sammen, for og kunne dekke hverandres behov.
Miljøvakta AS vil også være i beredskap for samtlige av Rambøll sine divisjoner. Dette inkluderer også Rambøll sine kunder. Se våre forebyggende tjenester.

  • Miljøvakta tilbyr 24 timers miljørådgivning. (Eneste i Norge)
  • Egne miljørådgivere. Tilgang til geologer, hydrogeologer, kjemikere og teknikere.
  • Utarbeidelse av kontroll og overvåkings programmer.
  • Utarbeidelse av tiltaksplaner, beredskapsprosedyrer og oppgradering av alle typer tankanlegg.
  • Utarbeidelse av beredskapsplaner
  • Salg av beredskapskasser for olje og kjemikalie beredskap.
  • Miljøtekniske undersøkelser på land og i vann.
  • Myndighets kontakt.
  • Forebyggende tiltak, og utarbeidelse av miljøtakst.