Miljøvakta AS tilbyr kurs i håndtering av grunnforurensing, akuttforurensing, miljøberedskap, brannslukkingsøvelser og sertifisering av varme arbeider

Miljøvakta AS, tilbyr kurs i Varme arbeider. Dette gjelder grunnkurs og resertifisering.

Kurs 1. Grunnkurs varme arbeider.


Grunnkurset er på minimum 7,5 timer. I vår pakkeløsning 1 er den obligatoriske brannslukke øvelse inkludert.(krav fra 01.01.2012)

Kurs 2. Re-sertifisering varme arbeider.


Re-sertifiseringen er på 4 timer. Her må kursdeltaker dokumentere at de har vært på brannsluke øvelse i løpet av de 2 siste årene. Vi tilbyr også slukkeøvelse, dersom det mangler.

Kurs 3. Praktisk øvelse i brannslukning.


Det er fra 01.01.2012, krav til praktisk brannslukningøvelse for grunnkurs og re sertifisering av varme arbeider. Her er det også muligheter for og ta med seg familien, slik at alle i hjemmet kan få prøve et brannslukkingsapparat.

Kurs 4. Forurenset grunn.


Miljøvakta AS tilbyr kurs i identifisering av forurensede masser. Kurset er egnet for entreprenører og kommuner, med fler. For mer informasjon send e-post til fred@miljovakta.no

Miljøvakta AS, er fleksible og kan utføre undervisningen hos dere.


Vi tilbyr også kurs, som kombineres med sosiale sammenkomster i bedriftene. Vi har arrangert kurs i kombinasjon med et "kick off" møter. For ytterligere informasjon ta kontakt med fred@miljovakta.no