Miljøvakta tilbyr operative og forebyggendetjenester som: Tankkontroll, tanksanering, tømming og rengjøring av sandfang / slamkummer, kontroll av oljeutskillere, vannpumping, miljøprøvetaking og miljøopprydding.

Miljøvakta AS bistår med forebyggende tjenester:
 • Tømming og rengjøring av sandfang og kummer.
 • Alle typer vannpumping, etter oversvømmelser.
 • Rengjøring og kontroll av alle typer tanker.
 • Drift og vedlikehold av olje-bensinutskillere.
 • Høytrykksspyling av tette avløp.
 • Miljøteknisk undersøkelse av alle typer eiendommer.
 • PA - Prosjekt Administrasjon (Byggeleder).
 • Miljøtilsyn av bedrifter.
 • Sanering av alle typer tankanlegg.
 • Konsulent bistand i alle disipliner.
 • Avfallshåndtering.
 • Ansvarshavende i arbeidsvarsling.
 • Godkjent av arbeidstilsynet for sertifikatutstedelse ( gass målinger).
 • Rensing av forurenset vann, med aktivtkull eller andre biogitter.
 • Utleie eller leasing av tankanlegg eller oljeutskillere.
 • Mobile renseanlegg, for rensing av PAH, THC, PCB, PFOS og Partikler.

Side 1 av 4
Tanksanering depotanker
Tanksanering depotanker
Tanksanering industri
Tanksanering industri
Tanksanering nedgravde tanker
Tanksanering nedgravde tanker
Tanksanering innetanker
Tanksanering innetanker
Tankrengjøring
Tankrengjøring
Tankkontroll
Tankkontroll
Tankrengjøring
Tankrengjøring
Opprydding etter oljesøl
Opprydding etter oljesøl
Grunnforurensing
Grunnforurensing
Oljesøl i sjø
Oljesøl i sjø
Side 2 av 4
Oljesøl, Svalberg
Oljesøl, Svalberg
Oljesøl, Full City
Oljesøl, Full City
Oljesøl, natur reservat
Oljesøl, natur reservat
Lense
Lense
Farlig avfall
Farlig avfall
Bunkers oljesøl
Bunkers oljesøl
Prøvetaking miljø
Prøvetaking miljø
Prøvetaking industri
Prøvetaking industri
Oljesøl, Sandvikselva
Oljesøl, Sandvikselva
Oljesøl i elv
Oljesøl i elv
Side 3 av 4
Lense, avløp til sjø
Lense, avløp til sjø
Utrykkningsbil
Utrykkningsbil
Utrykkningsbil med lysmast
Utrykkningsbil med lysmast
Utrykkningsbil
Utrykkningsbil
Absorbenter og vannpumper
Absorbenter og vannpumper
Strømkilder og verktøy
Strømkilder og verktøy
Prøvetaking og metalldetektor
Prøvetaking og metalldetektor
ADR bil Milljøvakta
ADR bil Milljøvakta
Kjøretøy kategorier Miljøvakta
Kjøretøy kategorier Miljøvakta
Utrykkning ADR bil
Utrykkning ADR bil
Side 4 av 4
ADR slamsuger
ADR slamsuger
Oljesøl på vei
Oljesøl på vei