Miljøvakta AS 

Vi bistår med miljørådgivning, miljøbistand og operative miljøtjenester som mobilerenseanlegg og ADR-slamsugere.

Miljøvakta utfører oppdrag over hele Norge og har kontorer på Lillesrtøm og i Tromsø. 

Vårt personell har mer en 30 års erfaring med akutt forurensing.

Våre operativeledere har mer en 3.000 opprydninger etter akuttforurensing.

Miljøvakta bistår private, forsikringsselskaper, oljeselskaper, entreprenører og 110 sentralene med alt fra sanering og opprydding til anbefalinger og besvarelse av generelle spørsmål.

I beredskapsavtalen med Miljøvakta kan dere sette bort miljørådgiver ansvaret til oss.

Miljøvakta har samarbeidspartnere i hele Norge som bistår lokalt med nødvendig oljevernutstyr. Her inngår også tankbiler, gravemaskiner, miljøsanerings utstyr osv.

Miljøvakta AS utfører forebyggende beredskap, se våre tjenester.

Forebyggende er den beste beredskapen.