Miljøvakta tilbyr de fleste tjenester innen ytremiljø. Vi er operative og rådgivende med egne miljøgeologer. 

Tankkontroll, tanksanering, tømming og rengjøring av sandfang / slamkummer, kontroll av oljeutskillere, vannpumping, miljøprøvetaking og miljøopprydding.

Miljøvakta AS bistår med forebyggende tjenester:

 • Sanering av foruresnet grunn.
 • Tømming og rengjøring av sandfang og kummer.
 • Grunnundersøkelser med ulike boremetoder
 • Alle typer vannpumping, etter oversvømmelser.
 • Rengjøring og kontroll av alle typer tanker.
 • Drift og vedlikehold av olje-bensinutskillere.
 • Miljøteknisk undersøkelse av alle typer eiendommer.
 • PA - Prosjekt Administrasjon (Byggeleder).
 • Miljøtilsyn av bedrifter.
 • Sanering av alle typer tankanlegg.
 • Konsulent bistand i alle miljø disipliner.
 • Avfallshåndtering.
 • Ansvarshavende i arbeidsvarsling.
 • Godkjent av arbeidstilsynet for sertifikatutstedelse ( gass målinger).
 • Rensing av forurenset vann, med aktivtkull eller andre biogitter.
 • Utleie eller leasing av sedimenteringsanlegg, tankanlegg eller mobileoljeutskillere.
 • Mobile renseanlegg, for rensing av PAH, THC, PCB, PFOS og Partikler.