Miljøvakta tilbyr gratis beredskapsavtale etter internkontrollforskriften § 5 pkt 5-8. 

Dette inngår om du tegner serviceavtale med Miljøvakta. Oppdrag som tankkontroll, drift av oljeutskillere, sandfang og annet forebyggende vedlikeholdsarbeid på deres anlegg gjennomføres da av oss via serviceavtalen.

Miljøvakta tilpasser beredskapsavtaler for virksomheter. Beredskapsavtalene dekker kundenes behov, og er i henhold til Internkontrollforskriften §5 pkt 6.

I en gratis beredskapsavtale, innebærer dette at Miljøvakta tilbyr å utføre bedriftens vanlige serviceoppdrag med konkurransedyktige priser(prisene skal være betydelig lavere en hva dere betaler idag.)

Fordelen med vår metode er at vi blir kjent hos deres bedrift, og kan forløpende tilpasse prosedyrer samt beredskaprutiner.

Miljøvakta tilbyr beredskapsavtaler for alle. Stat, kommune, forsikringsselskaper og private bedrifter. Med vår beredskapsavtale, er vi også deres miljørådgivere. Som deres miljørådgiver, starter vi førsteinnsatsen på telefon, mens vi er på vei til ulykkestedet.