Miljøvakta tilbyr fri beredskapsavtale etter internkontrollforskriften § 5 pkt 5-8. 

Om dere etablere en serviceavtale med Miljøvakta så får dere også en fri beredskapavtale. Serviceoppdrag kan være tankkontroll, drift av oljeutskillere, sandfang og annet forebyggende vedlikeholdsarbeid. 

Miljøvakta tilpasser beredskapsavtalene for de ulike typer virksomheter. Beredskapsavtalene dekker kundenes behov, og er i henhold til Internkontrollforskriften §5 pkt 6.

I en fri beredskapsavtale innebærer at Miljøvakta tilbyr å utføre bedriftens vanlige serviceoppdrag med konkurransedyktige priser.

Fordelen med at vi utføre serviceoppdrag for deres bedrift er at vi også blir kjent på deres bedrift.  Dette kan redusere faren for uønsede hendelser og vi kan bistå dere med tilpasinger av prosedyrer samt beredskaprutiner.

 

Som deres miljørådgiver så starter vi førsteinnsatsen på telefon, mens vi er på vei til ulykkestedet.