Miljøvakta AS tilbyr gratis beredskapsavtale etter internkontrollforskriften § 5 pkt 5-8. 

Dette utføres i mot at vi får serviceoppdragene for deres bedrift. Oppdrag som tankkontroll, drift av oljeutskillere, sandfang eller annet forebyggende vedlikeholdsarbeid.

Miljøvakta AS tilpasser beredskapsavtaler for virksomheter. Beredskapsavtalene dekker kundenes behov, og er i henhold til Internkontrollforskriften §5 pkt 6.

I en gratis beredskapsavtale, innebærer dette at Miljøvakta tilbyr å utfører bedriftens vanlige serviceoppdrag med konkurranse dyktige priser(prisene skal være betydelig lavere en hva dere betaler idag.)

Fordelen med vår metode er at vi blir kjent hos deres bedriftene, og kan forløpende tilpasse prosedyrer samt beredskaprutiner.

Miljøvakta tilbyr beredskapsavtaler for alle. Stat, kommune, forsikringsselskaper og private bedrifter.Med vår beredskapsavtale, er vi også deres miljørådgivere. Som deres miljørådgiver, starter vi førsteinnsatsen "on line", mens vi er på vei til ulykkestedet.