Miljøvakta AS ble i august 2015 godkjent leverandør av www.oljefri.no

Miljøvakta tilbyr gratis befaringer for kunder som ønsker å sanere eller kontrollere oljetanken sin.

Miljøvakta AS tilbyr alternative løsninger til energikilder, sammen med våre samarbeidspartnere.