Miljøvakta er godkjent leverandør av www.oljefri.no

Miljøvakta tilbyr gratis befaringer for kunder som ønsker å sanere eller kontrollere oljetanken sin.

Miljøvakta tilbyr alternative løsninger til energikilder, sammen med våre samarbeidspartnere.