Miljøvakta AS 

Vi bistår med miljørådgivning, miljøbistand og operative miljøtjenester som mobilerenseanlegg og Adr slamsugere.

Norsk Sanering Service AS har kjøpt 70% av Miljøvakta AS.

Norsk Sanering Service AS er det fjerde største rivningsentrepenøren i Norge, med avdelinger i Oslo, Herøya, Vestlandet og i Nord Norge.

Vi i Miljøvakta AS har nå fått 50 nye dyktige kollegar, samtidig har vi åpnet 4 nye avdelingskontrorer.

Vårt personell har mer en 30 års erfaring med akutt forurensing.

Våre operativeledere har mer en 800 opprydninger etter akuttforurensing.

Miljøvakta bistår private, forsikringsselskaper, oljeselskaper, entreprenører og 110 sentralene med alt fra sanering og opprydding til anbefalinger og besvarelse av generelle spørsmål.

I beredskapsavtalen med Miljøvakta kan dere sette bort miljørådgiver ansvaret til oss.

Miljøvakta har samarbeidspartnere i hele Norge, som bistår lokalt med nødvendig oljevernutstyr. Her inngår også tankbiler, gravemaskiner, feiebiler osv.

Miljøvakta AS utfører forebyggende beredskap, se våre tjenester.

Forebyggende er den beste beredskapen.