Miljøvakta tilbyr 24 timers miljørådgivningstjeneste

Dette i tillegg til operativ miljøbistand med mobile renseanlegg og slamsugere.

Miljøvakta samarbeider med flere aktører for å gi problemeiere døgnbemannet miljøbistand.

Miljøvakta har sammen med Oljevernet AS og Ren Grunn AS blitt en komplett miljøoperatør.

Miljøvakta vil være i beredskap for sine kunder som har skrevet serviceavtale. Se våre forebyggende tjenester.

 • Miljøvakta tilbyr 24 timers miljørådgivning. (Eneste i Norge)
 • Tiltaksplaner forurenset grunn, risikovurderinger og sluttrapporter.
 • Egne miljørådgivere. Tilgang til geologer, hydrogeologer, kjemikere og teknikere.
 • Utarbeidelse av kontroll og overvåkingsprogrammer.
 • Utarbeidelse av handlingsplaner, beredskapsprosedyrer og oppgradering av alle typer tankanlegg.
 • Utarbeidelse av beredskapsplaner.
 • Salg av beredskapskasser for olje og kjemikalieberedskap.
 • Miljøtekniske undersøkelser på land og i vann.
 • Myndighetskontakt.
 • Forebyggende tiltak, og utarbeidelse av miljøtakst.
 • Kjemiske analyser av vann og jord.