Miljøvakta tilbyr 24 timers miljørådgivningstjeneste

Dette i tillegg til operativ miljøbistand med mobile renseanlegg og slamsugere.

Miljøvakta samarbeider med flere aktører for å gi problemeiere døgnbemannet miljøbistand.
Miljøvakta har 24 timers miljøvakt.

Miljøvakta har gått sammen med Oljevernet AS og Ren Grunn AS for og kunne dekke hverandres behov.

Miljøvakta vil også være i beredskap for samtlige av sine kunder med beredskapsavtale. Se våre forebyggende tjenester.

  • Miljøvakta tilbyr 24 timers miljørådgivning. (Eneste i Norge)
  • Egne miljørådgivere. Tilgang til geologer, hydrogeologer, kjemikere og teknikere.
  • Utarbeidelse av kontroll og overvåkingsprogrammer.
  • Utarbeidelse av tiltaksplaner, beredskapsprosedyrer og oppgradering av alle typer tankanlegg.
  • Utarbeidelse av beredskapsplaner
  • Salg av beredskapskasser for olje og kjemikalieberedskap.
  • Miljøtekniske undersøkelser på land og i vann.
  • Myndighetskontakt.
  • Forebyggende tiltak, og utarbeidelse av miljøtakst.