Miljøvakta tilbyr opprydding etter flom eller oversvømelser

Tjenester som tilbys er: Vannpumping, slamsuging og total rengjøring etter flom eller oversvømelse.

Sammen med våre samarbeidspartnere utfører Miljøvakta AS opprydding, tørking, sikring etter flom eller oversvømelser.
Miljøvakta AS har 24 timer beredskap.

Forebyggende er veldig viktig. Tømme og rengjør overvann eller drenskummer før flommen kommer. Miljøvakta tilbyr:

  • Tømming og rengjøring av alle typer kummer.
  • Høytrykkspyling og rengjøring av alle typer rør.
  • Tv- Inspeksjon av alle typer rør.
  • Utbedring eller utskifting av alle typer rør.