Miljøvakta tilbyr opprydding etter flom eller oversvømmelser

Tjenester som tilbys er: Vannpumping, slamsuging og total rengjøring etter flom eller oversvømmelse.

Sammen med våre samarbeidspartnere utfører Miljøvakta AS opprydding, tørking, sikring etter flom eller oversvømmelser.
Miljøvakta har 24 timers beredskap.

Forebyggende er veldig viktig. Tømme og rengjør overvann- eller drenskummer før flommen kommer.

Ekstremvær sitiuasjonen skal øke med 50 % de neste 20 årene. Det kan bli deres tur nestegang, vær forebyggende.

  • Tømming og rengjøring av alle typer kummer.
  • Høytrykkspyling og rengjøring av alle typer rør.
  • TV-Inspeksjon av alle typer rør.
  • Utbedring eller utskifting av alle typer rør.