Mobile renseanlegg

Miljøvakta AS tilbyr utleie av mobile renseanlegg til rensing av forurenset jord og vann.

Miljøvakta AS utfører vannrensing av ulike typer forurensinger som: Partikler, tungmetaller,PFC forbindelser(PFOS og PFOA), PAH, BTEX og THC.

Til vannrensning benyttes egne GAC filtre(aktiv kull), mobile oljeutskillere og partikkelfiltre. Vi tilpasser alle våre mobile renseanlegg til hvert prosjekt. Miljøvakta tilbyr også rensing eller sedimentering av vann fra gravegroper og grøfter.

Miljøvakta AS utfører rensing av forurenset jord og vann.

Hva renser vi ?

- Tungmetaller via GAC filtere(Granulert Aktiv kull). Vi har flere størrelser med gjennom strømning fra 2m3 - 96 m3/time.

- THC, med mobile oljeutskiller og GAC filtere.(Begge renseløsningene i flere størrelser.)

- Partikkelrensing/sedimentering: Vi filtrerer ut partikler fra grunn og eller grøftevann. Vi filtrer i kornstørrelsene:

250my,100my,50my,25my,5my og 1my.

Egne turbiditetsmålere med "on line" innlogging, og som gir sms varsling ved høy turbiditet.


Noen referanser :

Forurensing
Type
Oppdrags sted
Mengde
PFOS Jet A1
Grunnvann fra brannøvingsfelt
Lakselv Lufthavn, Banak
400m3
BTEX, THC og tungmetaller
Grunnvann under verksted
Vei prosjekt RV 7, Geilo
2000m3
THC
Grunnvann under tegleverk
Oslo Kommune
1500m3
THC, PAH og tungmetaller
Grunnvann, nedlagt flyplass
Bærum Kommune
1000m3
Forurensing Type Oppdrags sted
Mengde
PFC forbindelser og PFOS
Grunnvann fra brannøvingsfelt
Statoil Mongstad
1.100m3
BTEX, THC og PAH
Forurenset grunnvann på byggetomt
NCC, Oslo
300m3
Parafin
Forurensing under bolig
RVS AS
.1.000m3


PFOS rensing 2015