Mobile renseanlegg

Miljøvakta AS tilbyr utleie av mobile renseanlegg til rensing av forurenset jord og vann.

Miljøvakta AS utfører vannrensing av ulike typer forurensinger som: Partikler, tungmetaller,PFC forbindelser(PFOS og PFOA), PAH, BTEX og THC.

Til vannrensning benyttes egne GAC filtre(aktiv kull), mobile oljeutskillere og partikkelfiltre. Vi tilpasser alle våre mobile renseanlegg til hvert prosjekt. Miljøvakta tilbyr også rensing eller sedimentering av vann fra gravegroper og grøfter.

Miljøvakta AS utfører rensing av forurenset jord og vann.

Hva renser vi ?

- Tungmetaller via GAC filtere(Granulert Aktiv kull). Vi har flere størrelser med gjennom strømning fra 2m3 - 96 m3/time.

- THC, med mobile oljeutskiller og GAC filtere.(Begge renseløsningene i flere størrelser.)

- Partikkelrensing/sedimentering: Vi filtrerer ut partikler fra grunn og eller grøftevann. Vi filtrer i kornstørrelsene:

250my,100my,50my,25my,5my og 1my.

Egne turbiditetsmålere med "on line" innlogging, og som gir sms varsling ved høy turbiditet.

 

Noen referanser :

Forurensing
Type
Oppdrags sted
Mengde
PFOS Jet A1Grunnvann fra brannøvingsfeltLakselv Lufthavn, Banak400m3
BTEX, THC og tungmetallerGrunnvann under verkstedVei prosjekt RV 7, Geilo2000m3
THCGrunnvann under tegleverkOslo Kommune1500m3
THC, PAH og tungmetallerGrunnvann, nedlagt flyplassBærum Kommune1000m3
ForurensingTypeOppdrags sted
Mengde
PFC forbindelser og PFOSGrunnvann fra brannøvingsfeltStatoil Mongstad1.100m3
BTEX, THC og PAHForurenset grunnvann på byggetomtNCC, Oslo300m3
ParafinForurensing under boligRVS AS.1.000m3

 

PFOS rensing 2015