Miljøvakta bistår med sanering etter de fleste akutte forurensinger. 

Vi bistår som aksjonsledere, skadestedsledere og er operative til å utføre hele saneringsoppdraget. 

 

Miljøvakta bistår i alle faser fra "online" aksjonsledere til og utføre den komplette saneringsoperasjonen.

  • Bistand med komplett opprydding etter alle typer forurensinger.
  •  Leveranser av oljevernutstyr som bark, granulater, enzymer, lenser og oljeskimmere. 
  • Egne ADR-slamsugere, mobileoljeutskillere, pumper og mobile renseanlegg til de ulike typer forurensinger.
  • Miljøprøvetaking i jord og vann med egne miljøgeologer.
  • Samarbeider med akkrediterte laboratorier.
  • "Online" aksjonslederbistand i akuttfasen og i utrykningstiden.
  • Miljøvakta er også kurset som skadestedsledere og aksjonsledere fra Kystverket(nasjonal beredskap).