Miljøvakta AS bistår i alle faser, fra forebyggende kartlegging til opprydding av akutte forurensinger

Vi kan også bistå som aksjonsledere"on line", til å utføre sluttrapportering etter at saneringsoppdraget er utført. Dette innebærer alle trinn fra akutte grunnforurensninger til forebyggende arbeid.

Miljøvakta bistår i alle faser. Vi kan bistå som "on line" aksjonsledere, til og utføre den komplette sanerings arbeidet.

  • Bistand med komplett opprydding etter alle typer forurensinger.
  • 24 timer vakt tjeneste.
  • 24 timer med leveranse av oljevern utstyr som bark, granulater, enzymer og lenser.
  • Egne ADR slamsugere, oljeutskillere, pumper og mobile renseanlegg til ulike forurensinger.
  • Miljøprøvetaking i jord og vann, 24 timer i døgnet.
  • Samarbeider med akkrediterte laboratorier.
  • "On line" aksjonsleder bistand i akuttfasen, og i utryknings tiden.
  • Miljøvakta er også kurset som aksjonsledere fra Kystverket(nasjonal beredskap).