Miljøvakta AS bistår i alle faser, fra forebyggende kartlegging til opprydding av akutte forurensinger

Vi kan også bistå som aksjonsledere "online", til å utføre sluttrapportering etter at saneringsoppdraget er utført. Dette innebærer alle trinn fra akutte grunnforurensninger til forebyggende arbeid.

 

Miljøvakta bistår i alle faser. Vi kan bistå som "online" aksjonsledere, til og utføre det komplette saneringsarbeidet.

  • Bistand med komplett opprydding etter alle typer forurensinger.
  • Døgnbemannet vakttjeneste.
  •  Leveranser av oljevernutstyr som bark, granulater, enzymer og lenser hele døgnet.
  • Egne ADR-slamsugere, oljeutskillere, pumper og mobile renseanlegg til ulike forurensinger.
  • Miljøprøvetaking i jord og vann, 24 timer i døgnet.
  • Samarbeider med akkrediterte laboratorier.
  • "Online" aksjonslederbistand i akuttfasen, og i utrykningstiden.
  • Miljøvakta er også kurset som aksjonsledere fra Kystverket(nasjonal beredskap).